top of page

DMUs økonomisvar


I går satte vi lidt fokus på fordelingen af midlerne i DMU, og selvfølgelig skal DMU også have en chance for at svare på tingene. Så her er deres udlægning af sagerne:

Først og fremmest tak for DMU får muligheden for at kommentere på indlægget og sikre at tallene er belyst fra alle sider.

Som mange ved indenfor cross så besluttede Team Danmark for ca 8 år siden at stoppe tilskuddet til MotoCross på grund af manglende resultater og man kunne ikke se at der var kommende talenter – Team Danmark troede ganske enkelt ikke på MotoCross. Dette var et stort slag for DMU, men gennem disse år har vi fortsat arbejdet med landstrænerne og flyttet fokus på de unge talenter således at MotoCross efter mange år igen er støtteberriget fra Team Danmark. DMU/HB har naturligvis afholdt de omkostningerne gennem årene. I de forgangne år har vi modtaget projektstøtte til MotoCross, som har været øremærket til den enkelte kører – på baggrund af DMU er ”inde i varmen via Speedway”.

Dette at blive anerkendt af Team Danmark er et stort og vigtigt resultat for DMU og MotoCross og vil med sikkerhed være godt for vores nuværende aktive og kommende talenter med de muligheder som Team Danmark tilbyder. Det har klart været vores mål i mange år, hvor DMU har troet på projektet og de kommende talenter vi kunne se der var på vej.

På det årlige Repræsentantskabsmøde opstod en debat omkring, hvor meget DMU/HB yder til den enkelte sportsgren og ikke det totale budget, som er til rådighed for landstrænerne. Vi kan ikkeopdele det på denne måde, da vi i Hovedbestyrelsen kigger på det samlede budget ud fra de aktiviteter som planlægges. Men vi tager naturligvis kommentarerne til efterretning til kommende budgetter og hvordan vi synliggør og forklarer os bedre.

Når vi også kigger på regnskabet 2017 kan jeg slå fast at overskridelsen i Speedway og det mindre forbrug i MotoCross ikke hænger sammen. Der er ikke på noget tidspunkt udstedt retningslinjer til MotoCross om at skære i budgettet. De aktiviteter der er planlagt er gennemført, men MotoCross har også været gode til at skaffe andre indtægstmuligheder.

Som det fremgår af nedenstående oversigt (som undertegnede desværre ikke havde forberedt til Repræsentantskabsmødet hvilket jeg undskylder) fremgår udviklingen tydeligt at det total budget for MotoCross øges mens Speedway budgettet sænkes.

MotoCross Talent og Elite 2016 2017 Budget 2018

Team Danmark Tilskud 0 137.000 480.000

HB Talent og Elite Tilskud 673.000 399.373 339.273

SK Talent og Elite Tilskud 50.000 56.000 50.000

Sponsor 0 34.500 40.000

Andre indtægter 35.000 76.700 75.000

MotoCross Talent og Elite i alt 758.000 703.573 984.273

Ændring fra foregående år i pct -7% 40%

Speedway Talent og Elite 2016 2017 Budget 2018

Team Danmark Tilskud 876.000 780.000 450.000

HB Talent og Elite Tilskud 593.000 591.636 630.000

SK Talent og Elite Tilskud 175.000 175.000 175.000

Andre indtægter (tilskud Kommune/Sponsorer) 233.000 233.004 273.000

Speedway Talent og Elite i alt* 1.877.000 1.779.640 1.528.000

Ændring fra foregående år i pct -5% -14%

* Inklusiv Sportschef på 250.000 kr som arbejder 40/40 for MX og Speedway

Jeg vil også her nævne at hvis der gennem et år opstår situationer, hvor der er behov for at ekstrabevillinger vil disse altid blive positivt vurderet på baggrund af den individuelles resultater eller andre ændringer. Så der er ikke noget som er 100% låst men vi løser opgaverne konstruktivt gennem et år. Og sådan har det været i de seneste mange år.

Faldende medlemmer i Speedway har ikke direkte sammenhæng på satsningen omkring Talent og Eliteaktiviteterne (og heller ikke for MotoCross for god ordens skyld). Dette hænger mere sammen med det overordnede beløb som afsættes til Talent og Eliteaktiviteterne og ikke mindst hvor mulighederne er for medaljer. Speedway har været og er fortsat "årsagen" til at vi er støttet af Team Danmark (inklusiv Sportschef) og denne sammenhæng er det vigtigt at vi også respekterer.

Når dette så er sagt så er 2018 et skelsættende år og resultaterne fra Speedway - og MotoCross - skal komme for at Team Danmark fortsat er med og ligeledes DMUs satsning indenfor disse områder. Vi skal naturligvis overveje om vi fortsat skal satse "så meget" eller ændre strategi. Det er jo noget af det som bliver drøftet hvert år gennem de sidste mange år så ikke "noget nyt" - men 2018 er skelsættende.

Og til slut - ja der er et fællesskab i DMU som vi skal bevare, men vi skal naturligvis også sikre at vi løbende justerer ud fra den udvikling og ændringer som sker, som jeg også nævnte i min beretning. Men vi kan (og skal ikke) "trække stikket over night" pga manglende resultater eller medlemmer indenfor dette område - da konsekvenserne for alle grenene (inklusiv MX) havde været helt anderledes end vi ser i dag hvis vi havde fulgt den strategi da Team Danmark stoppede med støtten. Som sagt på Rep Mødet - vi tror på det og mulighederne - men vi er også realistiske og ikke mindst i de justeringer der skal foretages - men de skal foretages kontrolleret.

Jeg håber at dette gav lidt mere baggrund for tallene og strategien og vi ser frem til en spændende sæson og fremtid

Med venlig hilsen Jørgen Bitsch Formand, DMU

MX-Indexbanner.jpg
banner-2022.gif
Onegripper Logo - Vertical - WhiteBlack_
Facebook Nyheder
Generic_Externals_2024-933x177-Danish2.jpg
bottom of page