top of page

DMUs retningslinjer for genåbning!


Og så var DMU også klar med retningslinjer til genåbningen af dansk motocross! Vi har sakset dem fra DMUs hjemmeside, så du kan se dem lige herunder!


---


Siden den 12. marts hvor alle aktiviteter blev nedlukket ud fra et forsigtighedsprincip for at begrænse smitten, kan det nu konstateres, at det også har virket efter hensigten.

På baggrund af seneste information og anbefalinger fra DIF og myndighederne vil DMU igangsætte en kontrolleret genåbning af vores aktiviteter fra og med 21. april 2020.

Det forudsættes, at myndighedernes generelle anbefaling om at holde afstand, begrænse den fysiske kontakt mest muligt og sikre god hygiejne overholdes. Ligesom det gælder, at personer med symptomer på sygdom, helbredsmæssige svækkelser eller høj alder ikke bør deltage. Og sidst men ikke mindst er det vigtigt, at vi alle bruger den sunde fornuft og sikrer den generelle sundhed.

Den enkelte aktive og klub er ansvarlig for at nedenstående anbefalinger overholdes og beskrives ud fra, hvordan den enkelte klub kan administrere anbefalingerne. Men det skal også nævnes, at der kan være lokale fortolkninger, som kan medføre ændringer i DMU’s anbefalinger og det er klubbens ansvar at overholde eventuelle lokale fortolkninger. Det er ligeledes op til den enkelte klub, hvilken dato I åbner, da vi er velvidende om den udfordring, det bliver at koordinere åbningen. Klubberne skal inden åbning forberede følgende punkter:


Klubhuse og faciliteter

 • Der er ikke adgang til området for personer som ikke er involveret i afviklingen af træningen. I bedes opsætte skilte om ”Adgang Forbudt for Uvedkommende” (kan hentes her i A3 og A4 størrelse)

 • Klubhuse, omklædningsrum, samlingssteder mv. holdes fortsat lukkede, så det alene er den udendørsaktivitet, der udøves, og at medlemmerne efter endt aktivitet tager hjem

 • Omklædning foregår i bilerne (der vil være adgang til toilet og håndvask)

 • Redskaber, faste installationer, flag, remedier o. lign. bør ikke anvendes af flere deltagere.

Ryttergård og tilmelding

 • Ryttergården skal indrettes således, at det sikres, at der er 5-8 meter mellem de enkelte biler. Det anbefales, at der opmærkes båse til bilerne, som vil gøre det nemmere for alle.

 • Tilmeldingen foregår udendørs og der skal opmærkes med nødvendig afstand mellem alle (2 meter)

 • Der skal være mulighed for afspritning af hænder

 • Tilmelding med Mobile Pay eller anden kontaktløs betaling (kontanter skal undgås)

Antal hjælpere

 • For hver aktiv kører må der kun være en ekstra person med.

Træningen

 • Der skal være 2 Træningsledere til hver træning. Begge skal bære en fluorescerende vest (og gerne med tekst ”Træningsleder”). Den ene står for træningen som normalt og den anden træningsleder (Corona vagt) er ansvarlig for, at alle overholder de forskellige punkter og specielt, at der hele tiden holdes god afstand mellem alle og at man ikke samles i en flok.

 • Små kørere må kun hjælpes med deres sikkerhedsudstyr af ege pårørende. Det er kun træningslederen, der må tilse og hjælpe med sikkerhedsudstyret blandt flere kørere.

 • Gennemføres som normalt, dog med en begrænsning på antal på banen ad gangen på følgende:

  • Motocross: 10 aktive

  • Speedway: 4 aktive

  • Mini RR: 10 aktive

  • Trial: 10 aktive

  • Enduro: 10 aktive


 • Ryttergården anvendes alene med henblik på at klargøre egne aktiviteter, og det er ikke tilladt at gruppere sig med andre aktive, så der er tale om en ”forsamling”.

 • Maksimalt antal aktive i ryttergården:

  • Motocross: 30 aktive – under forudsætning at afstanden som angivet ovenfor kan overholdes. Ellers skal klubben justere til det antal der er plads til i Ryttergården.

  • Speedway: 16 aktive (som der er plads til i Ryttergården under tag)

  • Mini RR: 16 aktive

  • Trial: 20 aktive

  • Enduro: 20 aktive

 • Klubberne er ansvarlige for at etablere et system for tilmeldingen til træning for at sikre ovenstående overholdes og undgå overlap af fysisk fremmøde på klubbens arealer, der overstiger det tilladte antal deltagere.

Comments


MX-Indexbanner.jpg
banner-2022.gif
Onegripper Logo - Vertical - WhiteBlack_
Facebook Nyheder
Generic_Externals_2024-933x177-Danish2.jpg
bottom of page