top of page

Løb igen i august


DMU sendte i går en skrivelse ud til klubberne omkring løb. Den siger at der ikke køres løb før 8/8, men at man der satser på at genoptage løbene! Læs meldingen herunder:


"I motocross køres der ingen løb før d. 8/8. Retningslinjerne fra myndighederne og DIF er endnu ikke præcise nok til, at vi kan give retningslinjer for en måde at gennemføre vores juni- og juli-løb på, som sikrer at grupper af personer ikke blandes og overskrider forsamlingsforbuddet på 50 personer – og som vi i øvrigt er næsten 100 % sikre på, at myndighederne ikke vil tolke på samme måde som vi, da særlige lokale forhold kan spille ind på tværs af landet.


Løb, som ikke allerede er lukket i onlinekalenderen, vil blive lukket, og evt. tilmeldte vil få deres penge retur.


D. 8/8 starter vi op igen med løb, og vi forventer at forlænge sæsonen et stykke ind i oktober måned for at få mulighed for flere løb.


Vi må langt henad vejen udarbejde en ny løbskalender for efterårsmånederne."

Comments


MX-Indexbanner.jpg
banner-2022.gif
Onegripper Logo - Vertical - WhiteBlack_
Facebook Nyheder
bottom of page