top of page

"Slut med motocross i Holstebro"

... er nok en overskrift der vil få de fleste til tabe småkagerne og give lyst til at slå hårdt i en dyne. Men dem der har fulgt situationen i Holstebro, har nok frygtet at det var her vi ville ende. For man kæmper med vandet i HMCC, og har gjort det i mange år. Grundvandet står så højt, at banen er uegnet og for farlig at køre på det meste af året, og i årevis har man derfor fra klubbens side forsøgt at få det løst. Konklusionen fra kommunale undersøgelser har været, at banesporet simpelthen har måtte hæves, for at det kunne lade sig gøre at blive ved at køre i Holstebro. Derfor gav man fra kommunens side ord på, at det ville man selvfølgelig tage sig af og få ordnet. Det er dog desværre blevet ved snakken, og efter at have kæmpet i årevis mod elementerne og bureaukratiet, er bestyrelsen nu til slut havnet ved en afgrund.


Formand Linette R Pedersen forklarer: ”Jamen det er faktisk bare blevet værre og værre de sidste år, og grundvandet står nu så højt, at det ikke er forsvarligt at køre den i forvejen farlige sport på banen. Der er regler fra vores union vedr vandmængder på banerne og det har vi de sidste år ikke kunne imødekomme. Det gør at sådan en bane ikke kan godkendes under de årlige banesyn, og med rette, for det vil være rigtig farligt at vælte med sin tunge motorcykel i sådanne områder - og hvem tager ansvaret hvis ulykken sker? Vi har derfor måtte køre med dispensation og forebyggende tiltag så kørerne ledes væk via ekstra småvolde. Banen har vi historisk altid kunne køre på fra februar til november, da det er en af de få sandbaner tilbage i Danmark, men efter der er rodet i undergrunden, da der blev sat 21 vindmøller rundt om banen, så er der sket et skifte i det grundvand der er i området. Oveni er der så sat rekorder i nedbør og ja – vi skriver lige om lidt Juni, og banen er ikke åben endnu pga vandmængder i grøfterne. Det er uacceptabelt og vi kan ikke drive bane og dyrke sporten under de vilkår.


Holstebro Kommune har haft et kyndigt konsulentfirma på sagen, da det blev klart at situationen blev uhåndterlig for et par år tilbage og undergrund blev her vurderet, samt diverse scenarier simuleret. Eneste permanente løsning, man kom frem til, var at hæve banen, samt at bestemme hvor vandet skulle ligge, for der ville ligge vand. Det har vi forsøgt at løse gennem grøfter og områder, hvor der i nedbørs-perioder kan drænes vand. Banen er derudover anbefalet overdreven vedligeholdt gennem sæsonen, så vand altid kan rende af og ikke ligge i motorcyklernes spor. Det koster klubben rigtig mange penge i vedligehold og lukkedage pga vand, og hvad der før hed 3 måneders vinternedlukning, har strukket sig længere og længere ind i sæsonen, hvor vi lige nu er sidst i maj og har haft lukket siden starten af oktober. Det duer simpelthen ikke. Samarbejdet med kommunen er druknet i ingenting, og sidste tovejs-snak omhandlede en regning på grøfte-rens/leje af maskine, som klubben pludselig selv skulle betale, stik imod alle aftaler, hvor klubben blot skulle finde kompetencer til at bemande maskinen, så grøfter blev klargjort mod givne forskrifter, der imødeså både konsulentråd og sportslige regler. Aftalen lød endda på 2 gange årlig rens, men vi har en dreven og effektiv baneformand og han kan nøjes med 1x grøfte-rens. Det har vi ikke gjort op mod sæson 2024, af frygten for at stå med regningen igen. Det er jo træning på banen der genererer vores økonomiske grundlag, og den er stort set druknet i vandmasserne.

Lige nu ser vi ikke andre muligheder end at rømme foreningen, aflevere nøglerne og indse at man ikke magter at tøjle det område, så der på forsvarlig vis kan drives motocrossbane i Holstebro Kommune."


Derfor ser det ud til, at en hel institution i dansk motocross må dreje nøglen om, når vi rammer udgangen af året.


Linette forsætter: "Stort set alle vores kørere holder stadig fast i HMCC, trods de håbløse forhold, og det kan man blive helt rørt over at tænke over, deres opbakning. Men det er vigtigt de får trænet, ikke mindst op mod sæsonen, så de ikke starter deres sæson uforberedt og med skader pga manglende vedligehold af grundform. I skrivende stund kan jeg ikke fortænke medlemmerne i at søge væk, for det her er opslidende på alle parametre. 7/7 er HMCC vært for den danske motocross elites DM, og dagligt er der beskeder og opkald, om der snart er træningsmulighed, og det er ind mellem svært at svare. Det mest tragikomiske er, at der findes lokale jord og sand-depoter som kunne være mulige løsninger i hævning af baneanlæg, men intet sker. Transporten vil være bekostelig, og det er nok her problemet ligger, men modsat så tager man et valg der hedder ingen motocross i Holstebro Kommune. Jeg har været formand i cirka 13 år og de der kender mig ved, jeg er drevet af udfordringer og altid prøver at finde løsninger, men indimellem skal man også stoppe op og reflektere, hvis noget er formålsløst, hvilket det her i sandhed er blevet efter så mange år uden igangsætning af tiltag for at afhjælpe problemet. Det må jo betyde at motocross kan undværes i kommunen. Vi er en bestyrelse og medlemmer, der er en solid sammentømret flok, som gennem tiden har løst enhver udfordring i fællesskab, men den her kamp er ude af vores hænder, og det er langt mere sportslig rigtigt at flytte den energi til de foreninger der er i andre kommuner, i stedet for at forsætte med at slide os selv op i en ulige kamp, der ingen steder flytter sig. Det er trist, ja, efter 23 år med bane i Holstebro kommune, men forholdene er bare ikke til at der kan dyrkes motocross på forsvarlig vis længere. Det er jo banen vi er der for ..."


En dybt sørgelig udvikling, hvis I spørger os, at kommunal nøl og forstokket bureaukrati skal ødelægge så meget, for så mange mennesker.


Men det kan jo være de slet ikke er klar over, hvor mange mennesker der lever og ånder for motocross - og ved hvor vigtige anlæg som det i Holstebro er for trivslen? Sååååå, det kan være vi skal fortælle dem det? I hvert fald kan man skrive til Holstebro kommune på den her mail: kommunen@holstebro.dk


Slå jer løs.

Comments


MX-Indexbanner.jpg
banner-2022.gif
Onegripper Logo - Vertical - WhiteBlack_
Facebook Nyheder
bottom of page